Вплив музики на розвиток особистості

дошкільнят


Музичне виховання – це  частина естетичного виховання

дитини. Естетичне виховання проходить через ознайомлення

дітей з різними видами мистецтва (музика, образотворче

мистецтво, театр, хореографія, література, фольклор). Музика

розвиває музичну культуру і формує позитивні якості

особистості. Музика в більшій мірі, ніж інші види мистецтва,

доступна дитині. Вона збагачує почуття дитини, сприяє

оволодінню вмінням відчувати ритм і мелодію твору, формує

здібності адекватно реагувати на них своїм голосом і рухами,

розвиває інтерес до різних музичних інструментів і бажання

на них грати.


Під час слухання музики розвивається таке поняття, як

емоційно образний зміст музики. Тобто діти знаходять зв׳язок

між засобами музичної виразності і змістом музики.


Розвитку особистості дитини сприяють дитячі музичні свята.

Основа свята - це гра: веселе дійство, де є вільна музична діяльність.

Викликаючи емоції радості, свята закріплюють знання дітей про оточуючий світ, розвивають мову дитини,

творчу ініціативу та естетичний смак.


Підсумовуючи, можна сказати, що музика займає особливе

місце у вихованні дітей дошкільного віку.

Головний принцип - це оптимальне співвідношення навчання та творчості.


Основні завдання музичного виховання:


1.    Виховувати любов та інтерес до музики. Тільки розвиток емоційної чуйності і сприйнятливості дає

можливість широко використовувати виховний вплив музики.


2.    Збагачувати враження дітей, знайомлячи їх у виразно організованій системі з різноманітними музичними

творами і використовуваними засобами виразності.


3.    Залучати дітей до різноманітних видів музичної діяльності, формуючи сприйняття музики і найпростіші

виконавські навички в області співу, ритміки, гри на дитячих інструментах. Знайомити з початковими

елементами музичної грамоти. Все це дозволить їм діяти усвідомлено, невимушено, виразно.


4.    Розвивати загальну музикальність дітей (сенсорні здібності, ладо-висотний слух, почуття ритму),

формувати співочий голос і виразність рухів. Якщо в цьому віці дитини навчають і залучають до активної

практичної діяльності, то відбувається становлення і розвиток всіх його здібностей.


5. Сприяти розвитку музичного смаку. На основі отриманих вражень і уявлень про музику проявляється

спочатку вибіркове, а потім оцінювальне ставлення до виконуваних творів.


6.    Розвивати творче ставлення до музики перш за все в такій доступній для дітей діяльності, як передача

образів у музично-ритмічних рухах, пісенних імпровізаціях, в іграх і драматизації.


 

Останнє оновлення на Вівторок, 28 січня 2014, 12:24