Методична робота спрямована на:

- забезпечення науково-методичного супроводу роботи педагогічного колективу;

- підвищення професійної майстерності педагогів та їх інноваційної культури;

- реалізація принципів особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти в організації освітньо-виховного процесу.


Засідання роботи творчої групи з реалізації науково-методичної проблеми «Народна педагогіка, як засіб формування національної свідомості»

 

Брейн - ринг для педагогів

з народознавства

«Використання  народознавчих  засобів у становленні  особистості дошкільника»

Мета: залучення педагогів до знання рідної культури, історії, використання народного досвіду виховання у сучасному дошкільному закладі, підвищення авторитету народознавчих  засобів у становленні особистості дошкільника.

Завдання: виявити рівень знань педагогів з народознавства.

Хід проведення:

Вихователь-методист. Шановні колеги, зараз ми проведемо брейн – ринг, під час якого кожен з вас матиме змогу продемонструвати свою  народознавчу компетентність та ерудованість. Для проведення гри нам потрібно  поділитися на дві команди.

В народі кажуть «Без верби і калини немає України», тому пропоную назвати команди

«Калинонька» та «Вербиченька»

(поділ гравців на команди за вибором емблем). Обрання членами команд капітанів.

Оцінювати виступи буде журі (представлення членів журі).

Вихователь-методист: Отже, починаємо наш брейн - ринг.

Слово брейн, в перекладі з англійської мови - «мозок», а слово «ринг - дзвінок». Назва гри

українською мовою «мозок дзвонить», тому невипадково у вас на столах є  дзвіночки - у команди

«Калинонька» з червоною стрічкою, а у команди «Вербиченька» з  зеленою.

Конкурс 1. Народознавча розминка

Вихователь-методист: Командам  пропонуються   запитання на які потрібно відповісти якнайшвидше і правильно. Звук дзвіночка буде сигналом про те, що  команда  готова  відповідати. Якщо команда дає неправильну відповідь на запитання, право відповісти на нього надається команді суперників. За кожну правильну відповідь команда отримує один бал у вигляді  ягідки калинки або  листочка верби.

1. Дайте визначення поняття  народознавство. (Народознавство - наука про життя, звичаї таобряди, духовну творчість народу).

2. В якій з нині діючих програм є розділ  «народознавство». (У програмі «Українське дошкілля»)

3. Дайте визначення поняття  народна педагогіка (Народна педагогіка – це сукупність накопичених та перевірених практикою знань, умінь та навичок, які передаються з покоління до покоління переважно в усній формі, як продукт історичного і соціального досвіду народу.)

4. Чи однакові за змістом поняття «народна педагогіка» та  «етнопедагогіка»? (Ні.

Етнопедагогіка наука про народну педагогіку.)

5. Які ви знаєте  національні  символи – обереги? (вінок, рушник).

6. Скільки квітів та стрічок має бути в українському віночку. ( по 12 ).

7. Назвіть українські  символи Різдва. (Дідух, 8-кутна Зірка).

8. Назвіть деталі жіночого національного  вбрання. (сорочка-вишиванка; запаска; плахта – верхня

спідниця; спідниця – нижній одяг до кофти  під плахту чи запаску; кептарик – безрукавка;

попередниця – пояс; червоні або чорні чобітки; намисто; хустка)

9. Назвіть деталі чоловічого одягу. (сорочка – вишиванка, шаровари,  пояс, жупан, чоботи, бриль або

картуз).

10. Назвіть чотири види розпису великодніх яєць. (крашанка, писанка, крапанка, дряпанка).

11. Які підрозділи включає розділ  «Народознавство» в  програмі «Українське дошкілля»?

(Сім’я, родинні традиції; українська оселя; краєзнавство; український національний одяг;  ігри,

українські національні іграшки; календарно-обрядові свята; народні ремесла).

12. Назвіть види народної іграшки.

(глиняні – Опішня; дерев’яні – Яворів, Косів, скляні - Львів,сирні - гуцульські)

 

Конкурс 2.  Знавці народознавства.

У вас на столах є картки з запитаннями. Вам потрібно відповісти на них письмово, намагаючись згадати якнайбільше методів роботи з народознавства та засобів усної народної творчості. На виконання завдання дається 6 хвилин.

1. Які  методи роботи з народознавства в ДНЗ ви знаєте?

(Бесіди, читання дитячої художньої літератури, спостереження,

екскурсії, дидактичні, народні, авторські, сюжетно-рольові ігри,

родинні свята, розваги, дозвілля, ігри-драматизації, театралізована діяльність, ярмарки, вечорниці,

концерти, виконання народних українських пісень, зустрічі з  народними майстрами, вивчення віршів,

прислів’їв та приказок, читання легенд)

2. Назвіть засоби усної народної творчості.

( - Народна пісня: колискова,  календарно-побутова (колядки, щедрівки, веснянки), обрядова

(наприклад Купальська).

- Дитячий фольклор: забавлянки, потішки, пестушки.

- Малі жанри українського фольклору: прислів’я, приказки,  мирилки, лічилки, загадки, заклички,

примовки, дражнилки, прозивалки, страшилки, скоромовки.

- Народні казки та легенди.

- Народні ігри).

Після виконання завдання картки здаються в журі для оцінювання.

Вихователь-методист:

3. Найбільш шанований символ українського народу - хліб.

Назвіть прислів’я про хліб. Яка команда більше перелічить, або остання  закінчить перелік  - одержує бал.

(«Грушка – минушка, а хліб кожен день», «Без хліба суха бесіда», «Без хліба нема обіда», «Хліб

усьому голова», «Краще сухий хліб з водою, як паляниця з бідою», і т.д.)

 

Конкурс 3  «Капітани - розумники»


Вихователь-методист: Завдання для капітанів команд.

Продовжіть розпочате мною прислів’я.

Під лежачий камінь……вода не тече.

Слово не горобець…….. вилетить не впіймаєш.

Книга вчить ………….. як на світі жить.

Бережіть плаття знову,а  …….честь змолоду.

Умієш говорити ………….умій і слухати

Не навчив батько …….не навчить і дядько.

Від малих дітей болить голова …….. а від великих серце.

На дерево дивись,як родить………..а на людину, як робить.

Розгадайте прислів’я про родину зашифроване в картках.

Який кущ – така й калина, яка мати така й дитина.

Який дуб – такий і тин, який батько такий син.

Дочка – як ластівка: пощебече-пощебече та й полетить.

Музична пауза

Конкурс 4 «Народознавчий кросворд»

Вихователь-методист:

Розгадайте кросворд. Впишіть ключове слово – ким повинен бути справжній українець.

(патріотом)

На виконання завдання дається 3 хвилини.

Конкурс 5 «Загадки ілюстрації – народні ремесла»

Вихователь-методист: Зараз ви матимете можливість проявити свої знання з теми народні ремесла. Вам необхідно з частин, які знаходяться в конвертах, скласти картинку із зображенням певного ремесла та назвати його. (по три картинки  для кожної командибондарство, різьбярство, стельмаство, гончарство, гутництво, килимарство).

Конкурс 6 «Асоціація»

Вихователь-методист:

До кожної літери слова народознавство підберіть слово, яке у вас  асоціюється з цим поняттям.

Н народ

А абетка

Р родина

О обряд

Д домівка

О обереги

З забавлянки

Н намисто

А аромат

В вишивка

С сопілка

Т ткацтво

В віночок

О одяг

Вихователь-методист:

Ось і добігає кінця наш брейн -ринг. Тож надаємо слово журі.

Підведення підсумків гри  оголошення та нагородження переможців.

 


 

 

Консультація для педагогів

«Основи громадянського виховання в дошкільному закладі»


Громадянське виховання набуває сьогодні особливого значення, а тому виникла потреба у

визначенні основних засад, цілей, напрямків, змісту, форм і методів громадянського виховання, які б

цілеспрямовано забезпечували процес розвитку і формування громадянина, тобто в якому

поєднуються моральні чесноти, громадянська зрілість, патріотизм, самоактивність, творчі начала,

потреба у самовдосконаленні, почуття обов’язку й відповідальності перед суспільством,

Батьківщиною. Саме на реалізацію цих завдань й було розроблено «Концепцію

громадянськоговиховання особистості в умовах розвитку української державності».


Громадянське виховання – процес формування громадянськості як інтегрованої якості особистості,

що надає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично дієздатною та

захищеною. Воно покликане виховувати особистість чутливою до свого оточення, долучати її до

суспільного життя, в якому права людини виступають визначальними.


Громадянськість – багатоаспектне поняття. Це фундаментальна духовно-моральна

якість, світоглядна і психологічна характеристика особистості, що має культурологічні засади.


Характеристика громадянськості засвідчує визначальну роль особистості у формуванні системи

її ціннісних орієнтацій, поглядів, переконань, усвідомленні місця в суспільстві, обов’язку

і відповідальності перед співвітчизниками, Батьківщиною.

В дошкільному віці патріотичні та моральні якості дитини, її національна свідомість перебувають

у процесі становлення. Тому саме цей період і є сприятливим для формування громадянських рис

особистості.


Складові громадянськості:

знання;

переживання;

вчинки.


Мета громадянського виховання в дошкільному віці – виховання дітей, орієнтованих

на навколишній світ, чуттєвих до нового, здатних прийняти усвідомлені рішення і брати на себе

відповідальність за них і свої дії.

Завдання громадянського виховання на етапі дошкільного дитинства:

- Визнання й забезпечення в реальному житті прав людини як гуманістичної цінності та єдиної норми

всіх людей.

- Формування національної свідомості, належності до рідної землі, народу; виховання почуття

патріотизму.

- Утвердження гуманістичної моралі та формування поваги до таких цінностей, як свобода, рівність,

справедливість.

- Виховання поваги до Конституції України, державної символіки, української мови як державної.

- Розвиток критичного мислення, що забезпечує здатність усвідомлювати та відстоювати особисту

позицію в тих чи інших питаннях, уміння визначати проблеми і знаходити шляхи їх розв’язання.

- Виховання негативного ставлення до будь-яких форм насильства.

- Розвиток потреби в знаннях про професії дорослих; ознайомлення з основами економіки;

вироблення свідомого ставлення до праці як вищої цінності держави.

З огляду на всі завдання визначимо зміст та форми роботи в дошкільному закладі.

Зміст громадянського виховання можна окреслити виходячи із Базового компонента дошкільної освіти, адже всі напрямки реалізації завдань передбачено цим документом.

 

Останнє оновлення на П'ятниця, 11 квітня 2014, 09:45