Відкриті заняття

Безпека дитини передусім залежить від того, чи знає вона правила

безпечної поведінки в різних життєвих ситуаціях. З метою вироблення

у свідомості дошкільників стереотипів безпечної поведінки були

проведені відкриті заняття:

- в середній групі №8 "Небезпечні предмети в руках дітей"

вихователь Шепітько С.Й.

 

 

- в старшій групі №10 "Правила знаємо, пожежі уникаємо"

з використанням інтерактивного кубу

вихователь Абрамович Н.В.